Το πιστοποιητικό επανελέγχου στεγανότητας σωληνώσεων πρέπει να το εξασφαλίσουν όλοι οι καταναλωτές για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου που ο χρόνος λειτουργίας τους έχει ξεπεράσει τα 4 χρόνια σύμφωνα με το «Τεχνικό Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar» (ΦΕΚ Β 976 2012).

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

 

Πιστοποιητικό Επανελέγχου στεγανότητας Σωληνώσεων | Διαδικασία

Ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος απο τον νόμο να αναθέτει σε εξουσιοδοτημένους αδειοδοτημένους τεχνικούς

Why-us τον έλεγχο ,
Why-us την συντήρηση,
Why-us την διόρθωση τυχόν βλαβών που πιθανόν να εμφανιστούν στις εσωτερικές σωληνώσεις των εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου προκειμένου να εξασφαλίσει το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ .

Σε καμία περίπτωση ο έλεγχος, για λόγους ασφαλείας, δεν πρεπει να γίνεται απο μη εξουσιοδοτημένα άτομα όπως ορίζεται απο τον πιο πανω νόμο.

Εάν απο την εταιρία Φυσικού αερίου διαπιστωθούν ελλείψεις ή τεχνικές βλάβες στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου η εταιρεία έχει υποχρέωση και το δικαίωμα να διακόψει την παροχή αερίου στις συγκεκριμένες σωληνώσεις μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη.

 

Πιστοποιητικό Επανελέγχου στεγανότητας Σωληνώσεων | Με την εγγύηση Alpha Gas

Η Αlpha Gas αναλαμβάνει τον έλεγχο και διόρθωση των εσωτερικών εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου εξασφαλίζοντας την ασφαλή και ορθή λειτουργία τους .


Μετά το τέλος του έλεγχου η εταιρία μας θα σας εξασφαλίσει το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ όπως προνοεί ο νόμος.